I Ogólnopolska Konferencja

DZIKIE ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS

Dobrostan wybranych gatunków nieudomowionych, rehabilitacja, etyczne postępowanie.

O KONFERENCJI

„Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”, „Bieszczady. Niedźwiedź zaatakował człowieka„, #jestemzłosiem, ” Ktoś zastrzelił wilczycę pod Złotowem. Miała czwórkę młodych.”, #pomagamwilkom, „Dlaczego dziki atakują ludzi?”, #piątkadlarysia, „Coraz więcej dzikiej zwierzyny w miastach. Czy powinniśmy się jej obawiać?” – to tylko nieliczne z haseł, nagłówków,  które przeczytamy w dzisiejszych mediach.

Dlaczego dzikie zwierzęta stały się aż tak dużym problemem? Jaki jest w tym nasz, ludzi, udział? Czy zwierzęta mają odpowiednie warunki do życia, skoro ogromna część naszego kraju zabudowana jest drogami i osadami ludzkimi? Jak powinniśmy dbać o dobrostan dzikich zwierząt żyjących w Polsce, w szczególności w okolicach dużych aglomeracji? Czy faktycznie jedynym wyjściem na walkę z nadmiarem osobników w populacji jest odstrzał części z nich? Czy zwykły szary człowiek może jakoś pomóc? Jakie zadanie w tym całym zamieszaniu mają ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i czy każda znaleziona w lesie mała sarenka faktycznie zgubiła swoją mamę? Czy mamy się czego bać i czy dzik na zawsze już pozostanie współlokatorem warszawiaków i wrocławian?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą podczas I Ogólnopolskiej Konferencji „Dzikie zwierzęta wśród nas” zaproszeni przez Stowarzyszenie ANIWEL prelegenci i goście. Naukowcy, teoretycy i praktycy – każdy zabierze nas w odrobinę inny zwierzęcy świat, kładąc jednocześnie kres dezinformacji, lękowi i mitom pokutującym w społeczeństwie na temat dzikich mieszkańców naszego kraju. Są to osoby, które miały i mają cały czas realny wpływ na sytuację dzikich zwierząt w Polsce. Prowadzone przez nich badania, obserwacje, rehabilitacja i inne działania służą jednemu – by zwierzętom żyło się jak najlepiej oraz abyśmy im jak najmniej szkodzili.

Zachęcamy do udziału w konferencji wszystkie osoby zainteresowane pracą na rzecz zwierząt, zaangażowane w działania mające na celu poprawę dobrostanu  zwierząt w Polsce,  a także wszystkich, którzy chcą spędzić niezwykle ciekawy dzień w otoczeniu i towarzystwie ludzi o wielkich sercach, empatii, wiedzy i sile do działania.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

  • osoby zainteresowane tematyką dzikich zwierząt lub zwierząt ogólnie,
  • osoby pracujące na co dzień ze zwierzętami,
  • osoby zainteresowane tematyką psychologii zwierząt,
  • studenci, którzy chcą uzyskać dostęp do wiedzy z zakresu dobrostanu zwierząt nieudomowionych, poznać cenionych i znanych ekspertów oraz zawrzeć znajomości w środowisku naukowym,
  • aktywiści, osoby zaangażowane w pomoc lub pracujące w fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach działających na rzecz zwierząt w Polsce,
  • wolontariusze wspierający ośrodki rehabilitacji zwierząt,
  • studenci i absolwenci studiów o tematyce leśnej, psychologicznej, zwierzęcej, biologicznej,
  • wszyscy, którym na sercu leży dobrostan zwierząt w Polsce.

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników9:00-15:00
Otwarcie konferencji i przywitanie gości09:30
prof. Wojciech Pisula - "Dzikość w mieście" - wykład inauguracyjny09:40 - 10:20
dr Dominika Dzwonkowska - "Etyka wobec dzikich zwierząt w Polsce i na świecie."10:25 - 11:05
dr Agnieszka Czujkowska - "Problemy dzikich ptaków w mieście - na podstawie doświadczeń ośrodka Ptasi Azyl."11:10 - 11:50
Przerwa kawowa11:50 - 12:10
Robert Strąk - "Zwierzęta dziko żyjące na terenie Warszawy - występowanie, problemy, zasady postępowania."12:10 - 12:50
Maciej Bielak (Animalus) - "Rosnąca moda na zwierzęta gatunków nieudomowionych w roli zwierząt towarzyszących."12:55 - 13:35
dr Robert Mysłajek - "Rehabilitacje dzikich wilków - sukcesy i porażki."13:40 - 14:20
Przerwa obiadowa14:20 - 15:00
Paweł Średziński - "Dlaczego nie powinniśmy strzelać do łosia?"15:00 - 15:40
dr Robert Maślak - "Zachowanie i dobrostan niedźwiedzi w warunkach niewoli"15:45 - 16:25
Przerwa kawowa16:25 - 16:45
prof. Andrzej Elżanowski - "Prześladowanie zwierzęcych neobiontów."16:45 - 17:25
Marcin Kostrzyński - "Praca z dzikimi zwierzętami - etyka działania podczas obserwacji, filmowania i fotografowania."17:30 - 18:10
Zakończenie konferencji18:10

PRELEGENCI

Wojciech Pisula

Profesor nauk humanistycznych, psycholog. Kierownik Pracowni Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej Instytutu Psychologii PAN

Prezes interdyscyplinarnego Centrum Badań Zachowania się zwierząt i ludzi. Członek Sigma Xi, The Scientific Research Society, Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przy MNiSW. Autor wielu publikacji naukowych, w tym „Psychologii Porównawczej” oraz  „Psychologii zachowań eksploracyjnych zwierząt”.  W swojej pracy naukowej podejmuje trudne tematy związane z psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmian.

Andrzej Elżanowski

Zoolog i bioetyk, od niedawna związany z Wydziałem Artes Liberales UW. Autor ponad stu prac naukowych, w tym wielu szeroko cytowanych (h-indeks 22).

Zoolog i bioetyk, wykłada na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Członek ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego. Były stypendysta Smithsonian Institution i US National Research Council. Autor ponad stu prac naukowych, od lat działa na polu humanitarnej ochrony zwierząt, zwłaszcza doświadczalnych. Od 1983 wegetarianin, od 2013 weganin.

Maciej Bielak

Działacz na rzecz zwierząt

Praktyk i teoretyk w dziedzinie zachowań ssaków gatunków nieudomowionych, behawiorysta-samouk, autor bloga popularno-naukowego „Animalus”, współpracuje z fundacją „Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!”.

Paweł Średziński

Działacz ekologiczny i społeczny

Swoją przygodę z ochroną przyrody zaczynał na początku lat 90., angażując się w akcje na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i wilka. Był członkiem stowarzyszeń ornitologicznych oraz wolontariuszem, a potem także przewodnikiem w Białowieskim Parku Narodowym. Przez 11 lat działał w międzynarodowych organizacjach ekologicznych. Obecnie wspiera Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze.

Robert Mysłajek

Jego zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują głównie ekologię, genetykę i problemy ochrony ssaków

Ukończył leśnictwo w Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z biologii obronił w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szkolił się podczas stypendiów i wizyt studyjnych we Francji, USA i Niemczech. Pracuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii UW, gdzie kieruje Grupą Genetyki Konserwatorskiej. Wiceprezes i inicjator powstania Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dominika Dzwonkowska

Absolwentka  filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie  filozofii.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, zrównoważonego rozwoju, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej (od 2013 roku).

Robert Maślak

Adiunkt w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe skupiają się na zachowaniu zwierząt nieudomowionych w niewoli, szczególnie na problematyce dobrostanu, stresu i jego wskaźników, stereotypii i innych zaburzeń zachowania. Autor publikacji naukowych dotyczących dobrostanu, komunikacji międzyosobniczej, zachowań seksualnych u niedźwiedzi. Redaktor i współautor monografii na temat dobrostanu zwierząt w ogrodach zoologicznych i standardów prawnych w tym zakresie w państwach UE. Prowadzi badania w Polsce, Chorwacji, Niemczech i na Ukrainie.

Agnieszka Czujkowska

Doktor nauk weterynaryjnych, specjalista z zakresu chorób zwierząt dzikich i nieudomowionych

Pracuje w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie jako Kierownik Działu Rehabilitacji Zwierząt Dzikich. Gościnnie wykłada w ramach specjalizacji z chorób zwierząt nieudomowionych, prowadzi także wykłady z profilaktyki weterynaryjnej dla studentów weterynarii SGGW, prowadzi fakultet dla studentów angielskojęzycznych obejmujący choroby zwierząt w ogrodach zoologicznych. Współorganizuje oraz prowadzi kurs z zakresu bezpieczeństwa w postępowaniu z dzikimi zwierzętami dla Straży Miejskiej oraz innych służb. Aktywnie działa na rzecz poszerzenia wiedzy o pomocy zaolejonym ptakom – liczne kursy i wyjazdy wspólnie z WWF Polska.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Data konferencji: 25.11.2017r.

Godziny konferencji: 9:30-18:00

Miejsce: Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa (sala konferencyjna HAGA, parter)

Maksymalna liczba uczestników: 100

SPONSORZY I PARTNERZY