III Ogólnopolska Konferencja

DZIKIE ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS

O KONFERENCJI

Już po raz trzeci w jednej sali spotkają się świetni naukowcy, pasjonaci świata zwierząt, działacze społeczni, wielbiciele zwierząt, autorzy książek, pionierzy koncepcji zoopolis, etyczni fotografowie, a także osoby, które całe swoje życie i czas poświęcają działalności na rzecz zwierząt.

Podczas dwóch dni wykładów i spotkań poruszonych zostanie wiele ciekawych, ale także kontrowersyjnych tematów. Mamy nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo owocnie, nawiążecie nowe kontakty, znajomości, a przekazana rzetelnie wiedza posłuży do lepszego zrozumienia zwierzęcego świata i efektywniejszego działania na rzecz dobrostanu zwierząt.

NASI PRELEGENCI

prof. Wojciech Pisula

Profesor nauk humanistycznych, psycholog. Kierownik Pracowni Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej Instytutu Psychologii PAN

Prezes interdyscyplinarnej jednostki ICRAHB. Członek The Scientific Research Society, Komisji Etycznej ds Doświadczeń na Zwierzętach przy MNiSW. Autor wielu publikacji naukowych, w tym „Psychologii Porównawczej” oraz  „Psychologii zachowań eksploracyjnych zwierząt”.  W swojej pracy naukowej podejmuje trudne tematy związane z psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmian.

prof. Rafał Kowalczyk

Prof. Kowalczyk prowadzi badania z zakresu ekologii, ekologii behawioralnej oraz ochrony i zarządzania populacjami zwierząt. 

W 2001 roku obronił prace doktorską na temat ekologii borsuka w Puszczy Białowieskiej. Jego projekty badawcze obejmują ssaki drapieżne (ryś, wilk, borsuk i jenot) oraz duże ssaki kopytne (żubr, łoś). Prof. Kowalczyk jest autorem ponad 60 publikacji naukowych. Obecnie realizuje projekty badawcze dotyczące ekologii żerowania oraz paleoekologii dużych ssaków kopytnych.

Maciej Bielak

Działacz na rzecz zwierząt

Praktyk i teoretyk w dziedzinie zachowań ssaków gatunków nieudomowionych, behawiorysta-samouk, autor bloga popularno-naukowego „Animalus”, współpracuje z fundacją „Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!”.

mgr Arkadiusz Szaraniec

Teatrolog, absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, z zamiłowania obieżyświat i ekolog z korzeniami na Podlasiu i w świętokrzyskim, dokąd powraca przy każdej okazji.

Pracował jako copywriter oraz dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Działa na rzecz ekoedukacji i dokumentowania dziejów i tradycji „małych ojczyzn”, prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, łącząc wiedzę o przyrodzie, przeobrażeniach krajobrazu, środowiska naturalnego i ludzkich społeczności z historią i literaturą. Autor stałego cyklu Zwierzę w mieście w miesięczniku „Stolica”. Jego książka „Żubry lubią jeżyny” zdobyła wyróżnienie w konkursie Planeta Izabelin 2019.

Marcin Kostrzyński

Leśnik, filmowiec, obserwator dzikiego życia, obrońca praw zwierząt. Jest przyrodnikiem od urodzenia. Każdą wolną chwilę spędza w terenie.

Zawsze marzył o robieniu filmów przyrodniczych. Chciał przedstawić w nich świat dzikiej przyrody taki, jak go sam postrzega – gdzie zwierzęta mają duszę i wrażliwość nie mniejszą niż nasza. Prowadzi swój kanał na YouTube pt. „Marcin z lasu”, na którym zamieszcza filmy dla dzieci pt. „Przyrodyjki, czyli o zwierzętach historyjka”, dla dorosłych są cykle „Za kamerą” i „Ekoblabla”. Laureat nagrody ,,Popularyzator nauki” za cykl programów ,,Dzika Polska” od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wojciech Czuchryta

Mieszczuch, który wyrwał się z „betonu miasta” i od kilku lat mieszka na wsi, nad samym niemal Bałtykiem.

Do niedawna jeszcze Wolontariusz Błękitnego Patrolu, dzisiaj już Lokalny Lider koordynujący działania wolontariuszy, ale nadal czynnie działający w terenie, przy interwencjach, gdyż – jak mówi – ochrona i bliskość tych wspaniałych zwierząt jest dla niego najwspanialszą przygodą i obecnie głównym celem życia. Rzeźbiarz,  edukator, miłośnik rock and rolla i zwolennik nadziewania pączków jednak adwokatem, a nie koncentratem truskawkowym.

mgr inż. Katarzyna Thor

Chiropterolog i miłośniczka nietoperzy, doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Instytucie Nauk o Zwierzętach.

Członek OTON –u (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy). Zajmuje się badaniem chiropterofauny oraz rehabilitacją nietoperzy, pomagając rannym, chorym lub niedożywionym nietoperzom w powrocie do natury.

mgr Jurek Napierała

Etyczny fotograf polskiej przyrody, miłośnik przyrody i ekologii, eco terrorysta 🙂

Absolwent – wychowania fizycznego, resocjalizacji, technologii żywności i żywienia, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kierowca TIRA 🙂
Laureat kilku konkursów fotograficznych, czynny członek Stowarzyszenia dla Natury Wilk, nauczyciel od lat pracujący w Szkole Specjalnej.

mgr Remigiusz Koziński

Kierownik działu edukacji i promocji Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Karierę zawodową zaczynał w wieku lat 16 w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, z myślą o pracy w ZOO ukończył Wydział Zootechniczny ówczesnej Akademii Rolniczej, po czym… przez 26 lat pracował jako dziennikarz. Trzy lata temu nastąpił powrót syna marnotrawnego do poznańskiego ZOO. Zainteresowania: zapewnienie dostępu do wiedzy i kultury osobom ze szczególnymi potrzebami (niewidomi, głusi, osoby z trisomiami, autyści); znalezienie drogi do (być może utopijnego) „holistic ZOO” – miejsca spotkań zwierząt i ludzi.

dr Rafał Czajkowski

Kierownik Pracowni Pamięci Przestrzennej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Interesuje się funkcją obszarów korowych i hipokampa w nawigacji i pamięci przestrzennej. Za pomocą kombinacji technik behawioralnych, elektrofizjologicznych, mikroskopowych i optogenetycznych bada współdziałanie struktur kory z formacją hipokampa przy kodowaniu i odtwarzaniu mapy kognitywnej środowiska. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles oraz na Uniwersytecie Naukowo – Technicznym w Trondheim, gdzie pracował w stworzonym przez noblistów (May-Britt Moser i Edvard I. Moser) Center for Neural Computation.

mgr Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce ochrony przyrody, praw zwierząt.

Jest dziennikarzem portalu OKO.press, od lat związany również z Miesięcznikiem Dzikie Życie.

Fot. Mikołaj Maluchnik

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest koszt udziału w konferencji?

Cena uczestnictwa wynosi (za 2 dni konferencji):
199,00 zł/os. – termin rejestracji i wpłaty od 09.03.2020 do 15.03.2020
259,00 zł/os. – termin rejestracji i wpłaty od 16.03.2020 do 20.03.2020

Czy istnieje możliwość wykupienia uczestnictwa tylko za 1 dzień?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Jakie zniżki przeznaczone są dla uczestników?

Przygotowaliśmy zniżkę specjalnie dla studentów SGGW oraz istnieje możliwość otrzymania zniżki na zapisy grupowe, powyżej 3 uczestników. W obydwu przypadkach prosimy o kontakt na adres: magda@aniwel.pl.

Co obejmuje cena uczestnictwa w konferencji?

Cena obejmuje udział we wszystkich wykładach, 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem wegetariańskim, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa w konferencji. Cena nie obejmuje obiadu, noclegu i parkingu.

Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo?

Fundacja nie jest płatnikiem VAT. Na życzenie wystawiamy rachunki. Każda osoba/firma, która wyrazi chęć otrzymania rachunku dostanie ją pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, najpóźniej 14 dni po terminie konferencji.

Co zrobić w sytuacji gdy z przyczyn losowych nie mogę wziąć udziału w konferencji?

W tej sytuacji przysługuje możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: magda@aniwel.pl podając dane umożliwiające identyfikację uczestnika oraz dane nowego uczestnika. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej na 5 dni przed konferencją.

Do kiedy można zapisywać się na konferencję?

Udział w konferencji można zgłaszać do 20 marca 2020 r.

W jaki sposób zostanę powiadomiony o tym, że formularz zgłoszeniowy został dostarczony do organizatora konferencji?

W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem +48 533 533 670 lub mailowo magda@aniwel.pl.

W jakim terminie otrzymam szczegółowe informacje dot. konferencji?

Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 3 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji http://dzikie-zwierzeta.aniwel.pl/ znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.

Co się stanie jeśli nie zapłacę przed konferencją – czy to oznacza rezygnację z udziału?

Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: magda@aniwel.pl.

Zgłosiłem udział w konferencji, jednak z nieprzewidzianych powodów nie mogę brać w niej udziału. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 5 marca 2020 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po 5 marca 2020 r., a przed 17 marca 2020 r. zostanie obciążony tylko kosztami administracyjnymi w wysokości 75 zł/os.
Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału po 17 marca 2020 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionego im rachunku.

Gdzie i kiedy odbywa się konferencja?

Konferencja odbędzie się 21-22 marca 2020 roku w Warszawie. A dokładnie na SGGW, budynek nr 24, Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Zapraszamy do auli na I piętrze.

W jakich godzinach trwać będzie konferencja?

Konferencja odbędzie się w godzinach:
– 9:30-18:30 pierwszego dnia oraz
– 10:00-16:30 drugiego dnia.

Czy w okolicy SGGW lub na jego terenie będzie można zaparkować?

Na terenie SGGW są 2 płatne parkingi (wjazd od ulicy Ciszewskiego przy basenach oraz wjazd od ulicy Nowoursynowskiej) oraz kilkadziesiąt bezpłatnych miejsc do parkowania wzdłuż osiedli na ulicy Ciszewskiego.

Czy podczas konferencji będzie jakiś poczęstunek dla wegetarian bądź wegan?

Tak, całość poczęstunku serwowanego na przerwach kawowych będzie wegetariańska. W budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach znajduje się również bufet, a na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej maszyna z kawą i herbatą.

SPONSORZY I PARTNERZY

Fundacja ANIWEL to inicjatywa absolwentek Studium Psychologii Zwierząt w ramach Interdyscyplinarnego Studium Zachowania Ludzi i Zwierząt. Cel, jaki przyświeca założycielkom to poprawa dobrostanu zwierząt, które towarzyszą nam w domach lub w ich pobliżu poprzez szeroko pojętą edukację na ich temat, propagowanie właściwych wobec nich postaw, a także popularyzację wiedzy o nich. 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji o działaniach Fundacji na stronie ANIWEL lub na Facebooku